Deutsch English polski

Stopka redakcyjna


Stopka redakcyjna

SW.RENT GmbH is now ROCKBIRD GmbH.
This Website will be closed soon. Please follow us on ROCKBIRD.EU

Dane zgodnie z § 5 TMG:

Siedziba Główna:
ROCKBIRD GmbH
Spitalgasse 15
71083 Herrenberg

Reprezentowana przez:

Andreas Lampprecht

Kontakt:

Telefon: +49 7032 309020
Email: hello@rockbird.eu

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru przedsiębiorców
Sąd rejestrowy: Sąd okręgowy Stuttgart
Numer rejestru: HRB 774046

Identyfikator płatnika VAT:

Numer identyfikacyjny płatnika VAT zgodnie z §27 a Ustawy o VAT:
DE815869692

Odpowiedzialni za treści zgodnie z § 55 p. 2 RStV:

Andreas Lampprecht

 


Wykluczenie odpowiedzialności (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treści

Jako oferent usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści prezentowane na tych stronach internetowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zgodnie z § 7 p.1 TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie mamy jednak obowiązku kontrolowania przekazywanych lub zapisanych informacji i danych stron trzecich lub do ich badania pod kątem sprzeczności z prawem jako oferent usług. Przepisy te nie naruszają obowiązku usunięcia lub uniemożliwienia korzystania z informacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Odpowiedzialność taka powstaje jednak dopiero w momencie stwierdzenia danego naruszenia przepisów prawnych. W przypadku nabycia wiedzy o odpowiednim naruszeniu prawa wszystkie sprzeczne z prawem treści usuniemy.

Odpowiedzialność za odnośniki

Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Nie możemy zatem udzielać gwarancji dotyczących treści zamieszczanych na takich stronach. Odpowiedzialność za treści na stronach, do których prowadzą odnośniki ponosi zawsze oferent lub użytkownik takiej strony. Strony połączone odnośnikami sprawdzono w momencie umieszczenia odnośnika do nich pod kątem potencjalnych naruszeń prawa. Sprzecznych z prawem treści nie stwierdzono w momencie zamieszczenia odnośnika. Nie należy jednak wymagać stałej kontroli treści zamieszczanych na stronach, do których prowadzą odnośniki bez stosownych poszlak. W przypadku nabycia wiedzy o odpowiednim naruszeniu prawa wszystkie sprzeczne z prawem odnośniki usuniemy.

Prawa autorskie

Treści i prace stworzone przez użytkowników stron i zamieszczone na tych stronach podlegają ochronie niemieckiego prawa autorskiego. Powielanie, modyfikacje, publikacje oraz wszelkie użycie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i tworzenie kopii tej strony jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niebędących celami komercyjnymi. Jeżeli treści zamieszczone na tej stronie nie zostały utworzone przez jej użytkownika, należy przestrzegać praw autorskich odpowiedniej strony trzeciej. W szczególności, treści takich stron trzecich zostaną wyraźnie oznaczone jako takie. Jeżeli pomimo to stwierdzą Państwo przypadek naruszenia praw autorskich, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie. W przypadku nabycia wiedzy o odpowiednim naruszeniu prawa wszystkie sprzeczne z prawem treści usuniemy.

 


Potwierdzenie obrazów

Niektóre strony zawierają obrazy podlegające ochronie praw autorskich stron trzecich. Są to w szczególności obrazy pochodzące ze stron www.cat.com, www.fotolia.de, www.hcme.com, www.istockphoto.com, www.shutterstock.com, www.terex-­fuchs.com, www.volvoce.com, www.zeppelin-­cat.com 

Ochrona danych

Użytkownik tej strony bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobistych. Traktujemy Państwa dane osobiste z zachowaniem poufności oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz objaśnień dotyczących takiej ochrony danych.
Z naszej strony internetowej można z reguły korzystać bez podawania danych osobistych. Jeżeli na naszej stronie internetowej podawane są dane osobiste (na przykład nazwisko, adres lub adres e-­mail), dane takie są w miarę możliwości zawsze podawane dobrowolnie. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
Informujemy o tym, że podczas przesyłania danych przez Internet (np. w przypadku komunikacji drogą e-­mail) ich bezpieczeństwo nie jest idealne. Idealna ochrona danych przed dostępem stron trzecich jest niemożliwa.

Deklaracja ochrony danych dotyczących korzystania z wtyczek Facebooka (przycisk Like)

Nasza strona posiada zintegrowaną wtyczkę sieci społecznościowej Facebook, firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA Wtyczkę Facebok rozpoznać można po logo Facebook lub przycisku „Like” („Lubię to”) umieszczonym na naszej stronie. Przegląd informacji dotyczących wtyczki Facebook można znaleźć pod tym adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
W trakcie odwiedzin naszej strony wtyczka ta nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje dzięki temu informację o odwiedzinach naszej strony z Państwa adresu IP. W przypadku kliknięcia przycisku „Like”, w trakcie gdy są Państwo zalogowani do Państwa konta Facebook, mogą Państwo połączyć treści zamieszczone na naszych stronach z Państwa profilem Facebook. Facebook może dzięki temu przypisać odwiedziny naszej strony do Państwa konta użytkownika. Informujemy o tym, że jako oferent strony nie znamy treści przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w deklaracji ochrony danych osobowych Facebook http://de.facebook.com/policy.php.
Jeżeli nie życzą sobie Państwo przypisywania odwiedzin naszej strony do Państwa konta Facebook, prosimy o wylogowanie się z Państwa konta użytkownika Facebook.

Deklaracja ochrony danych przeznaczonych do użytku usługi Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje analizy internetowej usługi Google Analytics. Jest ona oferowana przez firmę Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookies”. Są to dane tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę wykorzystywania strony internetowej przez Państwa. Informacje generowane przez pliki cookies, dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są na ogół przesyłane do i zapisywane na serwerze firmy Google w Stanach Zjednoczonych.
W przypadku włączenia funkcji anonimowych adresów IP na tej stronie Państwa adres IP otrzymywany przez Google jest zawsze skracany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub na terenie innych państw członkowskich umowy o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google na terenie USA przesyłany będzie pełny adres, skracany następnie na serwerze. Na zamówienie użytkownika tej strony Google będzie wykorzystywać przesyłane dane w celu oceny wykorzystania strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika strony, związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz z korzystaniem z Internetu. Adresy IP przesyłane w ramach usługi Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie są łączone razem z innymi danymi Google.
Mogą Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookie przy użyciu odpowiedniego parametru ustawień Państwa drukarki;; informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje dostępne na tej stronie internetowej mogą jednak nie być w pełni dostępne. Mogą również Państwo ograniczyć zakres danych generowanych przez pliki cookie oraz danych dotyczących korzystania z Państwa z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) i przesyłanych do Google, jak również przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki internetowej, dostępnej pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Deklaracja ochrony danych przeznaczonych do użytku usługi LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej LinkedIn. Jest ona oferowana przez firmę LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. W przypadku każdorazowego otwarcia jednej z naszych stron zawierającej funkcje LinkedIn nawiązane zostanie odpowiednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje w taki sposób informacje o odwiedzinach naszej strony internetowej z Państwa adresu IP. W przypadku kliknięcia przez Państwa przycisku „Poleć” LinkedIIn w sytuacji, gdy są Państwo zalogowani do osobistego konta LinkedIn Państwa odwiedziny naszej strony internetowej mogą zostać przypisane do Państwa i Państwa konta użytkownika. Informujemy o tym, że jako oferent strony nie znamy treści przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.
Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w deklaracji ochrony danych osobowych LinkedIn, pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-­policy

Deklaracja ochrony danych przeznaczonych do użytku usługi Xing

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej XING. Usługę tę oferuje firma XING AG, Dammtorstraße 29-­32, 20354 Hamburg, Niemcy. W przypadku każdorazowego otwarcia jednej z naszych stron, zawierającej funkcje Xing nawiązane zostanie odpowiednie połączenie z serwerami Xing. Zgodnie ze stanem naszej wiedzy nie są wówczas zapisywane żadne dane osobiste. W szczególności nie są analizowane żadne adresy IP oraz zachowania związane z użytkowaniem strony.
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych i przycisku Share usługi Xing można znaleźć w deklaracji ochrony danych Xing pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Deklaracja ochrony danych przeznaczonych do użytku usługi YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki portalu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem tej strony jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. W przypadku odwiedzin jednej z naszych stron wyposażonej we wtyczkę YouTube zostanie nawiązane połączenie z serwerem YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informacje o tym, które z naszych stron były odwiedzane.
Jeżeli są Państwo zalogowani do Państwa konta YouTube, umożliwiają Państwo przypisanie zachowania związanego z przeglądaniem stron do Państwa osobistego profilu. Przypisanie takie można uniemożliwić poprzez wylogowanie się z osobistego konta YouTube.
Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w deklaracji ochrony danych YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Informacja, usuwanie, blokowanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnego wglądu w dowolnym momencie do Państwa zapisanych danych osobowych, ich źródła i odbiorcy oraz do uzyskania informacji o ich przetwarzaniu oraz prawo do informacji, blokowania lub usunięcia takich danych. Wszelkie dalsze pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować w dowolnym momencie na adresy podane w notce redakcyjnej.

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies nie wyrządzają szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej przyjaznych użytkownikowi, efektywniejszych i bezpieczniejszych usług. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe pobierane na Państwa komputer i zapisywane przez przeglądarkę internetową. Większość ze stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki Cookiem”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin na stronie. Inne pliki cookie są zapisywane na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia. Takie pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnych odwiedzi.
Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o pobieraniu plików cookie i aby umożliwiała ich pobieranie po potwierdzeniu w każdym przypadku, aby wykluczała pobieranie plików cookie w określonych przypadkach lub w ogóle, a ponadto można również włączyć funkcję automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenia funkcji tej strony internetowej.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, informacje te są przesyłane automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to następujące informacje:

  • Rodzaj/wersja przeglądarki
  • Stosowany system operacyjny
  • Przekierowujący adres URL
  • Nazwa hosta komputera nawiązującego połączenie
  • Czas zapytania serwera

Danych tych nie przypisuje się określonym osobom. Nie planuje się łączenia takich danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego badania takich danych w celu stwierdzenia konkretnych poszlak świadczących o użytkowaniu strony sprzecznym z prawem.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesyłania pytań do nas przy użyciu formularza kontaktowego, Państwa dane zamieszczone w formularzu, łącznie z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi zostaną zapisane w celu analizy Państwa zapytania oraz na okoliczność ewentualnych dodatkowych pytań. Danych takich nie przekazujemy stronom trzecim bez Państwa zgody.

Brak zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych

Zabrania się korzystania z danych kontaktowych opublikowanych zgodnie z obowiązkiem publikacji stopki redakcyjnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, na otrzymywanie których nie wyrażamy zgody. Użytkownik strony zastrzega możliwość podjęcia wyraźnych kroków prawnych w przypadku przesyłania zbędnych informacji reklamowych, takich jak wiadomości e-­mail typu spam.

Dane newslettera

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowe newsletter, potrzebujemy Państwa adresu e-­mail oraz informacji umożliwiających nam sprawdzenie, iż są Państwo posiadaczami tego adresu e-­mail oraz iż wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie będziemy pobierać żadnych innych danych. Dane takie są wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.
Udzieloną zgodę na zapisywanie danych, adresów e-­mail oraz ich wykorzystywanie w celu przesyłania newslettera mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać, na przykład przy użyciu odnośnika „Rezygnacja” dostępnego z poziomu newslettera.